Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

6 januari, 2021

Aan de leden van het MKB Ondernemerspanel is gevraagd wie er in 2021 en 2022 in aanmerking komt voor de baangerelateerde investeringsaftrek (BIK) en wie er eventueel met het ministerie van Economische Zaken in gesprek zou willen over een MKB-Toets: hoe kan de BIK met de minste administratie en complexiteit worden ingevoerd. De eerste gesprekken zijn goed verlopen. De Tweede Kamer heeft er nog wel voor gezorgd dat een groter deel van de BIK naar het mkb gaat.

Lees meerĀ