Privacy Policy


Algemeen 

Het vertrouwen dat het MKB Ondernemerspanel geniet van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor onze activiteiten. In deze privacyverklaring proberen wij daarom op een heldere manier uiteen te zetten op welke manier wij omgaan met data die als vertrouwelijk- of privacygevoelig bestempeld kan worden. De onderstaande regels hebben we opgesteld om te garanderen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan.  

 

Dataverzameling 

DirectResearch, een onafhankelijk marktonderzoekbureau, verzamelt in opdracht van MKB-Nederland en VNO-NCW via online enquêtes data over een breed scala van onderwerpen. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn de exclusieve eigenaren van de verzamelde informatie en zullen deze op individueel niveau niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen, anders dan beschreven in deze verklaring, zonder uw expliciete toestemming. DirectResearch geeft geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is. Wij respecteren jouw privacy en zullen jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder jouw toestemming. Je antwoorden op vragen zullen nooit op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt anoniem behandeld worden. 

DirectResearch, MKB-Nederland en VNO-NCW nemen alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van jouw gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen bevinden zich op servers achter een firewall en/of in een beveiligde webomgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van DirectResearch, die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken. 

 

Het panel van MKB-Nederland en VNO-NCW 

Als men toestemt om mee te doen aan het panel, wordt het persoonlijk profiel van de respondent opgeslagen in het MKB Ondernemerspanel. Doel is het uitvoeren van onderzoek van uiteenlopende aard. Het persoonlijk profiel bestaat uit naam, bedrijfsnaam, jaar van oprichting, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats, arbeidssituatie, bedrijfsgrootte, functiegebied, branche, provincie vestiging, rechtsvorm, omzetcategorie (indien u dat heeft ingevuld) en zakelijke interesse. Als je als panellid zelf aangeeft niet meer lid te willen zijn van het panel, worden alle gegevens uit het panel verwijderd. 

Volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kun je jouw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Hiervoor heb je een e-mailadres en wachtwoord nodig, die je per e-mail van ons hebt ontvangen bij opname in het bestand. Als je jouw wachtwoord niet meer weet, kun je op de website een nieuw wachtwoord aanvragen.