FAQ

Het MKB Ondernemerspanel wordt door VNO-NCW en MKB-Nederland ingezet om ervoor te zorgen dat ondernemers hun stem kunnen laten horen. Bij nieuwe wet- en regelgeving kunnen wij de panelleden vragen of deze in de praktijk wel werkt. Ook op andere actuele ondernemersthema’s horen we graag jouw ervaring of mening.

Deelname aan het panel is vrijwillig, vrijblijvend en anoniem. Als je niet langer wilt of kunt deelnemen, kun je je afmelden op je profiel-pagina. Je wordt per e-mail geattendeerd op nieuwe onderzoeken en/of groepsgesprekken op locatie. Deelname aan elk onderzoek is geheel vrijwillig.

Iedere (zelfstandig) ondernemer in Nederland kan zich aanmelden voor het MKB Ondernemerspanel.

Aanmelden voor het MKB Ondernemerspanel kan via deze vragenlijst (3 min.).

Het MKB Ondernemerspanel behandelt al jouw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk en antwoorden worden anoniem verwerkt. De resultaten uit het onderzoek worden nooit aan je persoonsgegevens gekoppeld. Wel kunnen er op basis van enkele algemene profielgegevens relaties worden gelegd, maar deze gegevens zijn nooit herleidbaar naar jou als ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan de sector waarin je onderneemt of bedrijfsgrootte.

Via het MKB Ondernemerspanel kun je door deel te nemen enquêtes of groepsgesprekken op locatie (veelal in Den Haag) een advies uitbrengen aan de overheid. Zodra wij een vraag hebben die past bij jouw situatie nemen wij contact met je op per e-mail. Je bepaalt per keer of je deelneemt.

Je kunt worden uitgenodigd voor twee soorten onderzoeken: online enquêtes en groepsgesprekken op locatie. Een enquête is een online vragenlijst en duurt enkele minuten. Daarnaast kun je worden uitgenodigd voor een groepsgesprek op locatie. De groepsgesprekken gaan over nieuwe wet- en regelgeving en zullen voornamelijk plaatsvinden in Den Haag. Door als ondernemer in een vroeg stadium mee te praten, kan jouw advies tot aanpassingen in de nieuwe wetten en regels leiden.

Als er een onderzoek beschikbaar is dat past bij jouw situatie nemen wij contact met je op via e-mail. Daarnaast kunt je op je profiel-pagina een overzicht vinden van alle voor jou beschikbare enquêtes en groepsgesprekken.

Deelname aan elk onderzoek is geheel vrijwillig. Je kunt per onderzoek bepalen of je deelneemt of niet.

Naar verwachting worden er per jaar 5 metingen gehouden. Afhankelijk van de vragen die er leven, zijn meer of minder metingen mogelijk.

Voor een enquête of groepsgesprek gaan we op zoek naar ondernemers op wie het onderwerp van toepassing is. Het kan zijn dat er in een periode weinig of geen onderzoeken zijn die passen bij jouw situatie.

Dit kan wisselen. In de e-mail waarmee je wordt uitgenodigd voor een bepaald onderzoek wordt altijd aangegeven hoe lang deelname aan het onderzoek ongeveer duurt.

Een groepsgesprek op locatie duurt gemiddeld 2 uur (exclusief reistijd).

Tijdens het invullen van een online vragenlijst is het noodzakelijk dat er een internetverbinding is.

Dat is niet nodig. Een computer of laptop met een internetverbinding is voldoende. Het merendeel van de vragenlijsten kan ook worden ingevuld via je smartphone of tablet.

Absoluut niet. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn enkel geïnteresseerd in jouw mening en ervaring. Wij zullen jouw  gegevens en antwoorden nooit voor commerciële doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. 

Nee, de enquête dient in één keer volledig ingevuld te worden. 

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Gebruik het e-mailadres dat je het meest gebruikt.

Als je een nieuw e-mailadres hebt, kun je deze wijzigen op jouw pofiel-pagina. Op deze pagina vindt je alle persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt je gegevens (indien nodig) wijzigen en opslaan. 

Het panel wordt beheerd door onderzoeksbureau DirectResearch. DirectResearch respecteert jouw privacy en handelt conform de AVG. Zij zijn als onderzoekbureau gespecialiseerd in het onderhouden van panels en het opzetten van onderzoeken. 

Vraag hier een nieuw wachtwoord aan. 

Via jouw profiel-pagina kun je je uitschrijven voor het MKB Ondernemerspanel.  

Mocht het antwoord op jouw vraag hier niet tussen staan. Stuur dan een bericht naar  mkbondernemerspanel@vnoncw-mkb.nl