Benieuwd naar de onderzoeksresultaten?


Je kunt ze hier bekijken.

Regeldruk bij aannemen personeel

Uit ons onderzoek over de regeldruk rondom het aannemen van personeel blijkt dat de drempel voor het aannemen van de eerste werknemer (te) hoog is voor ondernemers.

Betaaltermijnen

Het onderzoek naar de betaaltermijnen en gedrag tussen corporate afnemers en het mkb was aanleiding voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om het wetsvoorstel Tolb (Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen) aan te scherpen.

Regeldruk algemeen

Ondernemers blijven last hebben van stijgende regeldruk, blijkt uit ons onderzoek daarnaar. Schrikbarend, zo concludeerde MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof deze uitkomst.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Aan de leden van het MKB Ondernemerspanel is gevraagd wie er in 2021 en 2022 in aanmerking komt voor de baangerelateerde investeringsaftrek (BIK) en wie er eventueel met het ministerie van Economische Zaken in gesprek zou willen over een MKB-Toets: hoe kan de BIK met de minste administratie en complexiteit worden ingevoerd.