Wat houdt het MKB Ondernemerspanel precies in?

9 april, 2020

Deelname aan het panel is vrijwillig, vrijblijvend en anoniem. Als je niet langer wilt of kunt deelnemen, kun je je afmelden op je profiel-pagina. Je wordt per e-mail geattendeerd op nieuwe onderzoeken en/of groepsgesprekken op locatie. Deelname aan elk onderzoek is geheel vrijwillig.