Wat gebeurt er met mijn gegevens?

9 april, 2020

Het MKB Ondernemerspanel behandelt al jouw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk en antwoorden worden anoniem verwerkt. De resultaten uit het onderzoek worden nooit aan je persoonsgegevens gekoppeld. Wel kunnen er op basis van enkele algemene profielgegevens relaties worden gelegd, maar deze gegevens zijn nooit herleidbaar naar jou als ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan de sector waarin je onderneemt of bedrijfsgrootte.